Jump to content

News  1. Ozonfri Jonisering i ventilationen

    Ozonfri Jonisering i ventilationen

    Ozonfri Jonisering Teknik När luften lämnar ventilationen är den fri från partiklar, mikroorganismer och gasformiga emissioner inklusive ozon. Med en Ozonfri Jonisering fås en hög kvalitet på inomhusluften. RLT joniseringsaggregat skiljer sig från traditionell jonisering på marknaden där partiklar sätter sig på tak och väggar. Nackdelen med dessa är att partikelfiltreringsförmågan successivt försämras med tiden. Det i sin tur leder till att dessa aggregat kräver regelbunden service. En nackdel

    SEO News


×
×
  • Create New...

Important Information

Terms & Rules